Mitsubishi Heavy SRK-ZSP-W Inverter

3

Настенные кондиционеры (сплит системы) Mitsubishi Heavy серия SRK-ZSP-W